لیست ایده های پیام تبریک تولد رسمی و جدی

در این بخش مجموعه‌ای از 40 پیام تبریک تولد رسمی و جدی برای افراد مختلف در موقعیت‌های گوناگون ارائه شده است. این پیام‌ها در 4 دسته مختلف برای 4 گروه نوشته شده‌اند که عبارتند از تبریک تولد به رئیس، همکار، دوست و فامیل دور مناسب باشند.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه ایده‌ها و نمونه‌هایی از پیام‌های تبریک تولد رسمی و جدی است که شما می‌توانید از آنها برای تبریک تولد به افراد مختلف مانن تبریک تولد به غریبه‌ها نیز استفاده کنید. این پیام‌ها به گونه‌ای نوشته شده‌اند که لحن و زبان آنها متناسب با موقعیت و جایگاه فرد مورد نظر باشد و شما می توانید برای تبریک تولد به غریه و یا تبریک تولد دوست رسمی استفاده کنید.

10 پیام تبریک تولد رسمی برای رئیس

 1. جناب آقای/خانم [نام رئیس]، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و سربلندی در عرصه های مختلف را دارم.
 2. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام رئیس] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی خواستارم.
 3. جناب آقای/خانم [نام رئیس] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. مدیریت توانمند و دلسوزانه شما الگویی برای همه ماست. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 4. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام رئیس] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در عرصه های مختلف را خواستارم.
 5. جناب آقای/خانم [نام رئیس] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 6. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام رئیس] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در عرصه های مختلف را خواستارم.
 7. جناب آقای/خانم [نام رئیس] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. مدیریت توانمند و دلسوزانه شما الگویی برای همه ماست. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 8. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام رئیس] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در عرصه های مختلف را خواستارم.
 9. جناب آقای/خانم [نام رئیس] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 10. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام رئیس] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در عرصه های مختلف را خواستارم.

10 پیام تبریک تولد رسمی به همکار

 1. همکار گرامی [نام همکار]، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. حضور شما در کنار ما مایه ی مسرت و دلگرمی است. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 2. [نام همکار] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. همکار بودن با تو افتخاری برای من است. از خداوند متعال برای تو سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 3. جناب آقای/خانم [نام همکار] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. تعهد و پشتکار شما در انجام وظایف الگویی برای همه ماست. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 4. [نام همکار] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید به تمام آرزوهای قشنگت برسی و لحظات شاد و پر از موفقیت را تجربه کنی. برای تو آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم.
 5. همکار گرامی [نام همکار]، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. از خداوند متعال برای شما سلامتی، شادکامی و طول عمر با عزت را خواستارم. امیدوارم در این سال جدید در کنار خانواده و عزیزانتان لحظات شاد و خاطره انگیزی را تجربه کنید.
 6. [نام همکار] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. خلاقیت و ابتکار شما در کار الهام بخش همه ماست. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 7. جناب آقای/خانم [نام همکار] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. صبر و حوصله شما در برخورد با همکاران و مشتریان ستودنی است. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 8. [نام همکار] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید طعم شیرین موفقیت را بارها و بارها بچشی. برای تو آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم.
 9. همکار گرامی [نام همکار]، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. خوش اخلاقی و شوخ طبعی شما محیط کار را شادتر و دلنشین تر می کند. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل زندگی و همچنین سربلندی در تمامی عرصه ها را دارم.
 10. [نام همکار] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید همیشه شاد، سلامت و موفق باشی. برای تو آرزوی بهترین ها را دارم.

10 پیام تبریک تولد دوست رسمی

 1. دوست عزیزم [نام دوست]، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. از خداوند متعال برای تو سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 2. با سلام و احترام، سالروز تولد دوست عزیز [نام دوست] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 3. [نام دوست] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. دوستی تو برای من ارزشمند است و از داشتنت در زندگی ام بسیار خوشحالم. برای تو در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 4. با سلام و احترام، سالروز تولد دوست عزیز [نام دوست] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 5. [نام دوست] گرامی، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. لحظات شاد و خاطرات به یاد ماندنی در کنار تو برای من بسیار ارزشمند است. برای تو در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 6. با سلام و احترام، سالروز تولد دوست عزیز [نام دوست] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 7. [نام دوست] عزیز، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. دوستی تو برای من مایه ی دلگرمی است و از داشتنت در زندگی ام بسیار سپاسگزارم. برای تو در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 8. با سلام و احترام، سالروز تولد دوست عزیز [نام دوست] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 9. [نام دوست] گرامی، سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید به تمام آرزوهای قشنگت برسی و لحظات شاد و پر از موفقیت را تجربه کنی. برای تو آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم.
 10. با سلام و احترام، سالروز تولد دوست عزیز [نام دوست] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.

10 پیام تبریک تولد رسمی برای فامیل دور

 1. جناب آقای/خانم [نام فامیل] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 2. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام فامیل] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 3. [نام فامیل] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید لحظات شاد و پر از موفقیت را تجربه کنید. برای شما آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم.
 4. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام فامیل] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 5. [نام فامیل] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. از اینکه در جمع فامیل ما حضور دارید سپاسگزاریم و برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم. تولدت مبارک داماد جان.
 6. [نام فامیل] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک عرض می کنم. برای شما در تمام مراحل زندگی تان آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت و شادکامی در تمامی مسیر زندگی را دارم. شاد و دل افروز باشید.
 7. [نام فامیل] گرامی، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. امیدوارم در این سال جدید به تمام آرزوهای قشنگت برسی و لحظات شاد و پر از موفقیت را تجربه کنی. برای تو آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم. تولدت مبارک داماد جان.
 1. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام فامیل] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.
 2. [نام فامیل] عزیز، سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک و شادکام می گویم. دوستی و صمیمیت شما در جمع فامیل برای ما ارزشمند است. برای شما در این سال جدید آرزوی سلامتی، طول عمر با عزت، و شادکامی در تمامی مراحل زندگی را دارم.
 3. با سلام و احترام، سالروز تولد جناب آقای/خانم [نام فامیل] را تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روزافزون در تمامی مراحل زندگی را خواستارم.

در ابتدای هر پیام می توانید از عناوین مناسب مانند “جناب آقای/خانم” یا “دوست عزیز” و یا “فامیل گرامی” استفاده کنید. در متن پیام می توانید از جملات و عبارات رسمی و مودبانه استفاده کنید. برای هر شخص می توانید متنی متناسب با شخصیت و جایگاه او بنویسید. می توانید از جملات و عبارات خاص و مربوط به شخص مورد نظر در متن پیام استفاده کنید.

در انتهای پیام می توانید از آرزوی سلامتی، طول عمر، شادکامی و موفقیت برای شخص مورد نظر استفاده کنید. امیدواریم این نمونه پیام ها برای شما مفید باشد. اگر ایده پیام خیلی خوبی برای تبریک تولد رسمی یا کادو تولد دارید، حتما در بخش پایین بنویسید.

منابع برگزیده: hallmarkbusiness  | ایده تبریک تولد دوست | تولدت مبارک دوست عزیزم | متن تبریک تولد کوتاه | متن خاص برای تبریک تولد |دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیام
پیمایش به بالا